Jak efektywnie korzystać z portalu Estheticon

diskuze-vs-poptavky-all-2013-plChcesz zainteresować swoją ofertą większą ilość pacjentów? Oto cztery kluczowe zasady prowadzące do zwiększenia zainteresowania pacjentów korzystających z portalu Estheticon:

1) Uczestnictwo w forach dyskusyjnych
2) Zamieszczenie cennika poszczególnych zabiegów
3) Wizualne przedstawienie wyników swoich zabiegów
4) Otrzymywanie rekomendacji od pacjentów

Analizujemy i optymalizujemy profile lekarzy na portalu Estheticon, dlatego znamy czynniki, które przyczyniają się do tworzenia doskonałych profili, które w znaczący sposób wspierają działalność lekarzy. Dla celów niniejszego artykułu efektywne profile klasyfikujemy jako te, w przypadku których występuje wiele:

  • zapytań przesyłanych przez pacjentów i lekarzy
  • wyświetleń numeru lub numerów telefonów przypisanych do profilu (możemy zobaczyć, jak często odwiedzający klikając opcję wyświetlenia numeru telefonu, który znajduje się na profilu lekarza/kliniki)
  • kliknięć łączy przekierowujących odwiedzających z profilu Estheticon na witrynę internetową lekarza/kliniki

Jeżeli pominiemy czynniki zewnętrzne zwiększające ruch na profilach — takie jak płatne usługi, marketing zewnętrzny albo marka lekarza/kliniki — możemy zauważyć co jest elementem decydującym o sukcesie profilu w portalu Estheticon:

  • odpowiedzi na zapytania odwiedzających na forach dyskusyjnych
  • publikowanie cenników poszczególnych zabiegów
  • wizualne przedstawienie wyników swoich zabiegów (na zdjęciach przed i po zabiegu)
  • publikowanie rekomendacji pacjentów

Wyniki nie są zaskakujące — lekarz prowadzący komunikację z odwiedzającymi, transparentnie przedstawiający swoje ceny i rezultaty zabiegów, który ma zadowolonych pacjentów publikujących swoje opinie, jest znacznie bardziej widoczny i ma reputację eksperta.

Oto szczegółowe wyniki tych analiz. Dane dotyczą roku 2013 oraz profili Premium lekarzy i klinik we wszystkich wersjach językowych profili na portalu Estheticon. Przedstawiamy średnią ilość kontaktów nawiązanych w związku z uczestnictwem w dyskusjach na forum w roku 2013.

diskuze-vs-poptavky-all-2013-pl

Wykres 1: Średnia ilość kontaktów dla profili Premium w stosunku do ilości wiadomości napisanych na forum

ceny-vs-poptavky-all-2013-pl

Wykres 2: Średnia ilość kontaktów dla profili Premium związana z publikacją cen poszczególnych zabiegów 

ba-vs-poptavky-all-2013-pl

Wykres 3: Średnia ilość kontaktów dla profili Premium w stosunku do ilości opublikowanych zdjęć przed i po zabiegu

zkusensoti-vs-poptavky-all-2013-pl

Wykres 4: Średnia ilość kontaktów dla profili Premium w stosunku do ilości rekomendacji od pacjentów 

Można oczywiście stwierdzić, że powyższe zależności w dużym stopniu wzajemnie na siebie wpływają. Lekarze, którzy mają wiele opublikowanych zdjęć, często również publikują ceny, biorą udział w dyskusjach itp. Jednak nie można stwierdzić, że wzrost ilości kontaktów jest bezpośrednio związany np. z ilością zdjęć opublikowanych przez lekarza lub klinikę. Każdy z czynników wspomnianych w analizie ma pozytywny wpływ na ilość kontaktów. W celu zilustrowania tego faktu wyeliminowaliśmy wpływ innych czynników i oceniliśmy wyłącznie wpływ pozytywnych opinii. Na poniższym wykresie porównujemy wyłącznie profile lekarzy, którzy nie publikują cen lub zdjęć przed/po zabiegu.

zkusensoti-vs-poptavky-cz-bez-vlivu-ostatnich-faktoru-pl

Wykres 5: Średnia ilość kontaktów dla profili Premium związana z pozytywnymi opiniami pacjentów.

Oczywiście te dane mogą również zostać odrzucone, ponieważ porównujemy wyłącznie profile lekarzy, którzy praktycznie nie prowadzą aktywności na portalu, i główną rolę w sukcesie ich profili odgrywają czynniki zewnętrzne, wspomniane na początku niniejszego artykułu, takie jak wizerunek itp. Porównujemy także średnie wyniki grup o różnej wielkości. Eksperci od statystyki na pewno mieliby dużo do powiedzenia na temat tych wyników, JEDNAK naszym celem nie było osiągnięcie najdokładniejszych danych statystycznych, tylko przedstawienie jasnego przekazu wynikającego z najlepszej znajomości naszego produktu:

Pracujcie aktywnie nad swoim profilem, a będziecie mieć o wiele więcej pacjentów

CTO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*